DobraWycena.pl na Instagram.com
DobraWycena.pl na Business Profile Google.com
DobraWycena.pl na Google.com
DobraWycena.pl na facebook.com
rzeczoznawca majątkowy Gdynia rzeczoznawca majątkowy Sopot rzeczoznawca majątkowy Gdańsk rzeczoznawca majątkowy Trójmiasto wycena nieruchomości wycena nieruchomości Gdynia wycena nieruchomości Sopot wycena nieruchomości Gdańsk wycena nieruchomości Trójmiasto operat szacunkowy operat szacunkowy Gdynia operat szacunkowy Sopot operat szacunkowy Gdańsk operat szacunkowy Trójmiasto wycena dla banku wycena dla banku Gdynia wycena dla banku Sopot wycena dla banku Gdańsk wycena dla banku Trójmiasto wycena mieszkania wycena mieszkania Gdynia wycena mieszkania Sopot wycena mieszkania Gdańsk wycena mieszkania Trójmiasto wycena domu wycena domu Gdynia wycena domu Sopot wycena domu Gdańsk wycena domu Trójmiasto wycena działki wycena działki Gdynia wycena działki Sopot wycena działki Gdańsk wycena działki Trójmiasto rzeczoznawca nieruchomości wyceny mieszkań wycena mieszkania Piotr Gajowniczek
Temat
Nazwisko / Firma
E-mail
Treść
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

Kontakt

Created with WebWaveCMS

Copyright by Dobra Wycena

Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy. Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice

 

Rzeczoznawca majątkowy
Piotr Gajowniczek

 

 

tel:

+48 883 747 755

 

e-mail:

biuro@dobrawycena.pl

 

adres:

ul. K. K. Baczyńskiego 4c/6
81-597 Gdynia

26 października 2023
JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM Rzeczoznawca majątkowym to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie
11 sierpnia 2023
W operacie szacunkowym rzeczoznawca  majątkowy podczas wyceny nieruchomości zobowiązany jest opisać podstawy wyceny. Podstawy
26 października 2023
Tytuł artykułu

JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM

 

Rzeczoznawca majątkowym to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Nadawania uprawnień jest uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Aby uzyskać uprawnienia należy przejść postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” jest objęty ochroną prawną, a rzeczoznawcy majątkowi wpisani są do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który prowadzony jest przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rejestr ma charakter publiczny i jest dostępny online.

Osoba która chce zostać rzeczoznawcą majątkowym musi spełnić  poniższe warunki określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwa wymienione w art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • posiada wyższe wykształcenie,
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyła co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do szacowania nieruchomości.

Od powyższych zasad wprowadzono kilka wyjątków. Z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych zwolnione są osoby, które ukończyły wyższe studia, których program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Poza tym ustawa wprowadza także możliwość zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w określonych przypadkach.

Zasady odbycia praktyki zawodowej określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Kandydaci zobowiązani są do sporządzenia 6 projektów operatów szacunkowych z ośmiu określonych w rozporządzeniu:

 • nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
 • nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

Praktyka zawodowa trwa minimum 6 miesięcy. Przebieg praktyki zapisywany jest w dzienniku praktyk. Opracowane przez uczestnika praktyki, projekty operatów są oceniane przez Państwową Komisją Egzaminacyjną w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

Ostatnim etapem w drodze do zawodu rzeczoznawcy majątkowego jest egzamin państwowy na uprawnienia do szacowania nieruchomości przed komisją powołaną przez Ministra Rozwoju i Technologii.  Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru oraz zadania praktycznego polegającego na sporządzeniu operatu szacunkowego. Część ustna polega na obronie operatu szacunkowego lub omówieniu procedur wyceny nieruchomości. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskuje się po złożeniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym.

Aktualności / BLOG

Rzeczoznawca majątkowy Piotr Gajowniczek

Wycena nieruchomości 

Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy. Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice
Rzeczoznawca majątkowy, Piotr Gajowniczek, tel. +48 883 747 755
Rzeczoznawca majątkowy, Piotr Gajowniczek, tel. +48 883 747 755
Piotr Gajowniczek, rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, Gdańsk, Gdynia, Sopot
Piotr Gajowniczek, rzeczoznawca majątkowy, tel. +48 883 747 755

+48 883 747 755

 

Jesteśmy specjalistami w wycenie nieruchomości

 

26 października 2023
JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM Rzeczoznawca majątkowym to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie
11 sierpnia 2023
W operacie szacunkowym rzeczoznawca  majątkowy podczas wyceny nieruchomości zobowiązany jest opisać podstawy wyceny. Podstawy

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi