DobraWycena.pl na Instagram.com
DobraWycena.pl na Business Profile Google.com
DobraWycena.pl na Google.com
DobraWycena.pl na facebook.com
rzeczoznawca majątkowy Gdynia rzeczoznawca majątkowy Sopot rzeczoznawca majątkowy Gdańsk rzeczoznawca majątkowy Trójmiasto wycena nieruchomości wycena nieruchomości Gdynia wycena nieruchomości Sopot wycena nieruchomości Gdańsk wycena nieruchomości Trójmiasto operat szacunkowy operat szacunkowy Gdynia operat szacunkowy Sopot operat szacunkowy Gdańsk operat szacunkowy Trójmiasto wycena dla banku wycena dla banku Gdynia wycena dla banku Sopot wycena dla banku Gdańsk wycena dla banku Trójmiasto wycena mieszkania wycena mieszkania Gdynia wycena mieszkania Sopot wycena mieszkania Gdańsk wycena mieszkania Trójmiasto wycena domu wycena domu Gdynia wycena domu Sopot wycena domu Gdańsk wycena domu Trójmiasto wycena działki wycena działki Gdynia wycena działki Sopot wycena działki Gdańsk wycena działki Trójmiasto rzeczoznawca nieruchomości wyceny mieszkań wycena mieszkania Piotr Gajowniczek
Temat
Nazwisko / Firma
E-mail
Treść
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

Kontakt

Created with WebWaveCMS

Copyright by Dobra Wycena

Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy. Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice

 

Rzeczoznawca majątkowy
Piotr Gajowniczek

 

 

tel:

+48 883 747 755

 

e-mail:

biuro@dobrawycena.pl

 

adres:

ul. K. K. Baczyńskiego 4c/6
81-597 Gdynia

26 października 2023
JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM Rzeczoznawca majątkowym to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie
11 sierpnia 2023
W operacie szacunkowym rzeczoznawca  majątkowy podczas wyceny nieruchomości zobowiązany jest opisać podstawy wyceny. Podstawy
25 lutego 2023
Kim jest i czym się zajmuje rzeczoznawca majątkowy
Rzeczoznawca majątkowy

Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – wyceny nieruchomości i przedstawienia tej wyceny na piśmie w postaci operatu szacunkowego. Jest to zatem osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nadaje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Z dniem wpisu do właściwego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako rzeczoznawcy majątkowi.

 Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nadaje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Z dniem wpisu do właściwego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako rzeczoznawcy majątkowi.
 

Osoba, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, to osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana, za:
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstwo przeciwko mieniu,
 • przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstwo skarbowe,
 1. posiada wyższe wykształcenie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych zwolnione są osoby, które ukończyły studia z programem umożliwiającym nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości.
 2. odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Z obowiązku odbycia praktyki zawodowej zwolnione są osoby, które posiadają udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w temacie rzeczoznawcy majątkowego oraz osoby, które odbyły praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią, a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.
 3. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.
   

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która potrafi ze zrozumieniem korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także z innych dokumentów będących w zasobach urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, takich jak: księgi wieczyste, kataster nieruchomości (ewidencja gruntów), rejestr zabytków, plany miejscowe.

 

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
   

Spośród osób posiadających uprawnienia rzeczoznawców majątkowych powołuje się biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje swój zawód poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości bądź w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

W czynnościach zawodowych, rzeczoznawca majątkowy powinien kierować się bezstronnością, a swoją pracę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek permanentnego doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Dokumentacje w zakresie podwyższania swoich kwalifikacji rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek przechowywania przez okres 5 lat.

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w czasie wykonywania zawodu stanowią tajemnicę zawodową.

Aktualności / BLOG

Rzeczoznawca majątkowy Piotr Gajowniczek

Wycena nieruchomości 

Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy. Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice
Rzeczoznawca majątkowy, Piotr Gajowniczek, tel. +48 883 747 755
Rzeczoznawca majątkowy, Piotr Gajowniczek, tel. +48 883 747 755
Piotr Gajowniczek, rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, Gdańsk, Gdynia, Sopot
Piotr Gajowniczek, rzeczoznawca majątkowy, tel. +48 883 747 755

+48 883 747 755

 

Jesteśmy specjalistami w wycenie nieruchomości

 

26 października 2023
JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM Rzeczoznawca majątkowym to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie
11 sierpnia 2023
W operacie szacunkowym rzeczoznawca  majątkowy podczas wyceny nieruchomości zobowiązany jest opisać podstawy wyceny. Podstawy

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi